Urenverantwoording

Argos verzamelt, registreert en verwerkt werkzaamheden en bewaakt de voortgang van activiteiten en projecten.

Gedetailleerde verwerkingen door urenverantwoording

Om de meest gedetailleerde verwerkingen uit te kunnen voeren, beschikt Argos over verschillende detailniveaus. Iedere order kan worden opgesplitst in sub-orders en op iedere sub-order worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten kunnen weer op diverse kostenplaatsen gebeuren en op iedere kostenplaats bij verschillende machines. U bepaalt zelf met hoeveel niveaus u wilt werken.

Urenverantwoording: Bepalen van tarieven en kosten

Argos biedt de mogelijkheid om de kosten te verwerken op de geproduceerde aantallen of op de gemaakte uren. U kunt maar liefst drie verschillende kosten berekenen. Bijvoorbeeld voor interne berekeningen, voor externe berekeningen, maar ook voor een door u bepaalde derde. Iedere berekening kunt u baseren op het door u gekozen type tarief. Het medewerkerstarief, afdelingstarief, kostenplaats tarief en op een tarief die gerelateerd is aan een activiteit, project, order, etc. Als dat niet voldoende is, dan kunt u nog verfijnder te werk gaan door gecombineerde tarieven te gebruiken.

Flexibele toepassing van regels bij urenverantwoording

Bij de berekening van de werkzaamheden kan het systeem de regels van het tijdregistratiesysteem Argos automatisch toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een pauzeregeling, afrondingsregeling en uitzonderingen. Maar u hebt ook de mogelijkheid om alternatieve regels te gebruiken, bijvoorbeeld afwijkende lunchpauze regels of afwijkende afrondingsregels.

Automatische toewijzingen bij urenverantwoording

Wanneer een medewerker lang op een taak werkt, kunt u kiezen om de werkzaamheden automatisch door het systeem toe te laten kennen aan deze taak. U kunt zelfs de uren (procentueel) over meerdere taken op één dag verdelen.

Ook wanneer er geen standaard taken worden gebruikt, biedt Argos de mogelijkheid om (wanneer men met een bepaalde activiteit meerdere dagen bezig is) de laatste activiteit van de vorige werkdag automatisch toe te kennen als de eerste activiteit van de volgende dag, zolang er niet op een nieuwe activiteit wordt geboekt. Hierdoor wordt de noodzaak om te rapporteren tot een minimum gebracht.

Voordelen van urenverantwoording:

  • Winst in tijd
  • Eenvoudiger plannen door rooster templates
  • 24/7 up-to-date inzicht in de planning
  • Er vindt een check plaats of de planning voldoet aan de Arbeidstijdenwet

Urenverantwoording

Wilt u meer weten?