Eagle-Access voor toegangscontrole

In Eagle-Access is geavanceerde functionaliteit gecombineerd met bedieningsgemak. Alle aspecten die u zou kunnen wensen bij een toegangscontrole applicatie treft u aan bij Eagle-Access.

Ingangen aansturen met systeem voor toegangscontrole

Eagle-Access kan een ongelimiteerd aantal ingangen (zoals deuren, slagbomen, tourniquets, etc.) direct aansturen. Van al deze ingangen kunnen combinaties gedefinieerd worden voor verschillende groepen personen door middel van kalenders, dagtypes, tijdzones, timers, tellers en groepstellers. Voor iedere ingang kan zowel het binnenkomen als het vertrekken gecontroleerd worden. Daarnaast kan iedere ingang centraal geactiveerd of geblokkeerd worden, zonder dat de toegangsregeling apart voor iedere persoon aangepast hoeft te worden.

Om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen, biedt Eagle-Access een zeer sterke commando functionaliteit. U kunt een ongelimiteerd aantal commando’s in het systeem definiëren. Denk hierbij aan het aansturen van een specifieke deur, het blokkeren van een sensor, het versturen van een sms, etc. Vervolgens kunt u commando sets definiëren waarin geselecteerde commando’s worden ondergebracht.

Personen invoeren voor toegangscontrole

In Eagle-Access kan een ongelimiteerd aantal personen, met personalia en foto, worden ingevoerd. Iedere persoon kan toegang worden verleend tot één of meerdere ingangen terwijl voor specifieke dagen (bijvoorbeeld feestdagen of ALV dagen) of tijdzones weer andere regels kunnen gelden. De geldigheid van de toegang kan worden beperkt op datum; van één dag tot een onbepaalde periode.

Historie van toegangscontrole inzien

Alle gebeurtenissen worden gedurende een ongelimiteerde periode opgeslagen waardoor alle geboekte transacties nauwkeurig kunnen worden nagegaan. Dit geeft de mogelijkheid om altijd na te gaan aan wie, waar en wanneer toegang is verleend (of geweigerd).

Voordelen:

  • Ongelimiteerd aantal: ingangen, lezers, timers, tellers, groepstellers, personen, kalender, dagtypes, tijdzones, toegangsniveaus, transactie-eigenschappen
  • Sterke commando functionaliteiten
  • Achteraf nagaan aan wie, waar en wanneer toegang is verleend

Wilt u meer weten?