Lockermanagement

Bij bijna alle werkzaamheden waar speciale kleding vereist is, heeft u als werkgever de taak om de persoonlijke bezittingen van uw werknemers tijdens het werk te beschermen. Hiervoor biedt Gonen een lockermanagement systeem.

Vaste en tijdelijke lockers bij lockermanagement

In Argos kunt u medewerkers aan een groep met regels koppelen waardoor ze automatisch een vaste locker of een tijdelijke locker krijgen toegewezen wanneer zij zich bij het lockersysteem aanmelden. Hoe lang deze locker tot hun beschikking staat, kunt u tevens bepalen in die regels.

Het systeem zal – voor de gewenste periode – lockers aan gebruikers toekennen. U kunt vervolgens in het lockermanagement systeem controleren of en wanneer er toegang is geweest tot de betreffende locker. Het is ook mogelijk alarmeringen in te stellen bij ongeoorloofd gebruik en optioneel kunt u met een camera de beelden terugzoeken bij verdachte handelingen. Tevens kunt u verdere beperkingen instellen voor gebruikers die als ‘niet aanwezig’ staan geregistreerd of afdwingen dat medewerkers een ‘gestopt met werken’ gebeurtenis krijgen.

Hogere bezettingsgraad door lockermanagement

Lockersystemen vragen om ruimte in uw pand. Bij een groei van de activiteiten en de bezettingsgraad van uw totale faciliteit, ontstaat er vaak een onverwachte krapte in beschikbare lockers. Gonen helpt u met het oplossen van dit probleem door een betere benutting van de lockers te realiseren. Uiteraard bepaalt uw bedrijfsvoering welke mogelijkheden er zijn. Het lockersysteem maakt hier optimaal gebruik van! Zo is het mogelijk om bij een “vloeiende” overgang van ploegen direct kluisjes vrij te geven van de eerste medewerkers die de locatie verlaten. Dit kan leiden tot een verbetering van de bezettingsgraad van tientallen procenten!

Voordelen van lockermanagement:

  • Bezittingen van de medewerkers zijn veilig
  • Optimale benutting van de lockers

Wilt u meer weten?