Release notes

Below you will find a number of release notes for our software products.

Important: If you do not have a maintenance contract, you cannot use these releases. Ignoring this warning could cause your software to stop working (correctly). When in doubt contact our helpdesk first at helpdesk@gonen.nl 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8596 - september 24 2020
 • Functionality Eagle App added
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8549 - august 19 2019
Module: Time

 • Balance calculations Improved. Balance calculation icw balance groups and end of year carry over values are improved

Module Shop Floor Control:

 • Added Memo field in job levels. Besides memo purpose this field can be used to create valid tables for Supertrax terminals.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8545 - july 11 2019
Module: Time

 • Balance calculations improved: in some cases when multiple balances were started and stopped for 1 person the wrong year balance was carried over.
 • Request: Request are grouped by issue date and can be approved for all days with one click.
 • Request: Double click will open the selected request.

TTS

 • If an absence is planned with a duration > 0 this absence will be processed as Partial Absence and the shift color will change.Export: Vertical space deleted when show Header is not active.

GTAS

 • Manual creation of daily records will create daily records first and process them after all records are created. Customers with over 1000 employees sometimes got an timeout.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8517 - february 19 2019
Module: Time

 • Balance calculations improved
 • Balance accruals on the same day as stopping a different balance are now calculated as it should be.
 • Import/export:
  Added Employee Additional Fields
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8467 - february 18 2019
Module: Time

  • • Added: Requests: Added checkbox: Requests and or Employees are shown depending on one of the tree managers in employee group 1
  • Module: DCM
  • Changed: Improved data collection and data processing
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8457 - february 4 2019
Module: TIME

 • Changed: General: Improved e-mail function icw reports.
 • Changed: Reports: Added headers to period reports.
 • Added: Import / Export: Added daily / period fields for export.

Module: DCM

 • Changed: Improved error handling programming TRX type terminals.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8405
Module: TIJD

 • Aangepast: Licentiemodel uitgebreid
 • Aangepast: Rapporten: Skills icm planning

Module: Job

 • Toegevoegd: Jobs ook aan te maken via transactiescherm
 • Toegevoegd: Jobs hebben een expiratiedatum

Module: DCM

 • Aangepast: Verbeterde foutafhandeling bij locken bestand GAPS
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8350
Module: TIJD

 • Toegevoegd: Import / export: Parameter om op Medewerker, Levels en groepen te selecteren
 • Aangepast: Rapporten: Maximale lengte van een veld is nu 290 mm
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8339

Module: GTAS

 • Bugfix: Afwezigheidbalans: Verwerking verbeterd, wanneer er meerdere afwezigheidbalansen actief
  zijn of zijn geweest icm een afwezigheidbalansgroep werd de berekening niet goed of helemaal niet weergegeven.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8337

Module: GTAS

 • Bugfix:Verzoeken: Verwerking verbeterd, door het gebruik van bepaalde combinaties in de verzoekmodule werd de verwerkingsservice stopgezet.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8333

Module: Tijd

 • Gewijzigd:Balans: Berekeningen geoptimaliseerd. Dubbele invoer van Balansrecords worden nu goed verwerkt.

Module: Presence

 • Gewijzigd: Noodrapport: Ook zeer hoge nummers worden nu getoond.

Module: Job

 • Toegevoegd: Large Data Mode: Bij veel data in level 1 tm 6 ( werkorders, activiteiten etc.) wordt de inhoud vele malen sneller getoond wanneer deze parameter wordt aangezet in de algemene instellingen. Bij Aplhanumeriek orders wordt dit afgeraden bij het filteren.
 • Gewijzigd: Dropdown combobox: Vaste breedte ingevoerd zodat het scrollen soepel verloopt.

Module: DCM

 • Toegevoegd: X3: Live procedures, voor bijvoorbeeld het opvragen van Saldo’s op een X3.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8301

Module: General

 • Gewijzigd:De licentie check is veranderd. Wanneer de medewerker / gebruiker / manager limiet is overschreden zal het systeem een melding geven en de gebruiker het login scherm tonen. De software kan niet worden gebruikt totdat de licentie is aangepast. Er is een kleine marge van 3 medewerkers / gebruikers / managers. Deze methode wordt toegepast op alle modules.

Module: Time

 • Toegevoegd: TTS Daily Schedule: Toevoeging van een afwezigheids icoon in de ploeg voor wanneer er een afwezigheid is in de ploeg details
 • Toegevoegd: Audit Trail: De audittrail logt ook het aanmaken, verwijderen en de wijziging van records vanuit de ribbon (globale update). Tevens wordt het updaten van entiteiten en het verwijderen van perioderecords vanuit de ribbon gelogd.
 • Bugfix: Browser: De browser definitie werd niet goed opgeslagen wanneer de browser “gezoomd” was.
 • Toegevoegd: Audit trail: Nieuw item “Periode bestand” toegevoegd aan het selectiescherm
 • Toegevoegd: Langdurige afwezigheid: De eindatum wordt automatisch opgehoogd als de startdatum later is dan de einddatum.
 • Toegevoegd: Export: Entiteit selectie combobox toegevoegd(dagelijks/periode export).

Module: Job

 • Bugfix: Job levels: Virtualisatie van comboboxes uitgeschakeld om de filtering goed te laten functioneren.
 • Bugfix: Profiel / Ribbon: De iconen voor aanmaken records etc. werden niet door de gebruiksrechten afgeschermd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8277

Module: Time

 • Bugfix: Bij de verwerking van data in de browser trad soms onterecht een time-out op. Hierdoor werden wijzigingen in de velden verworpen en de oude waarde teruggeplaatst. Voor de gebruiker leek het alsof het systeem vastliep en er opnieuw moest worden ingelogd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8273

Module: Algemeen

 • Toegevoegd: Validatie op e-mail velden.
 • Toegevoegd: Het e-mail veld in het entiteitengrid is gewijzigd naar een normaal veld i.p.v. een URL.
 • Bugfix: Periodsleutelscherm in de entiteiten gaf verkeerde start periodedatum aan.

Module: Time

 • Toegevoegd: Werkregeling: extra check om werkregelnummers zoals 0 te voorkomen.
 • Toegevoegd: Overtime to Vacation: Mogelijkheid tot sorteren van de details. In deze sequentie wordt de berekening uitgevoerd.
 • Toegevoegd: Timebank: Nieuwe modus toegevoegd, halfjaarlijks (6 maanden).
 • Toegevoegd: Periode Salarisexport: Afdeling(naam) teogevoegd aan de export.
 • Bugfix: Salarisexport: Perode start en eindatum werden niet correct geëxporteerd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8256

Module: Algemeen

 • Toegevoegd: *ER toegevoegd aan telefoonvelden die gebruikt worden op het noodrapport.

Module: Time

 • Bugfix: Oproepuren control werd niet altijd getoond.
 • Bugfix: Timeout voor inactiviteit opgehoogd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8244

Module: Algemeen

 • Bugfix: Opslaan van de algemene programma instellingen.
 • Toegevoegd: Optie voor lange timeout. Deze timeout zorgt ervoor dat het wissen met bijbehorende data mogelijk is en niet in een timeout schiet, ook al duurt dit lang.
 • Verandering: Audit Trail: Gebruikers, profielnamen worden nu opgeslagen i.p.v. het GUID.
 • Verandering: Audit Trail: Dagelijkse uitzonderingen, ProcMode text (contract, paid etc.) worden nu opgeslagen i.p.v. het GUID.
 • Verandering: Audit Trail: Profielen, dataprofielen worden nu opgeslagen i.p.v. het GUID.
 • Verandering: Audit Trail: GUIDs vervangen door omschrijvingen bij kalenders, rooster en Statutory Holiday.

Module: Tijd

 • Toegevoegd: Nieuwe functies in de rekenregels: GetShiftNumberByShiftId & GetShiftIdByShiftNumber
 • Toegevoegd: T&A records konden bevriezen als de webserver inactief raakte. Wanneer dit gebeurd wordt de gebruiker gevraagd opnieuw in te loggen om dataverlies tegen te gaan.
 • Bugfix: Wachturen schema cycles lieten de templates niet zien.
 • Bugfix: Bij het gebruik van een semi-maandelijkse periode, werd de periode verkeerd weergegeven.
 • Verandering: Bij de afwezigheidsverzoeken zijn de goedkeuringsdetaisl nu te verbergen.

Module: Aanwezigheid

 • Bugfix: Het mailbox icoontje is nu zichtbaar in de zoeklijst.

Module: Bezoekersregistratie

 • Bugfix: In de bezoekerslijst werder de verkeerde velden weer gegeven bij telefoon en email van de gastheer.
 • Bugfix: De console bleef hangen in het scherm van de taalkeuze.

Module: DCM/Communicatie

 • Verandering: Verbeterde functie bij het verwijderen van een terminal.

Hardware: Latest Firmware versions

 • Mi-XXXX: 3.13 (06-2016)
 • SuperTrax/-Glass: A8 1.2.480 (06-2017) & Track 4.0.7 build150 (01-2017)
 • X1/X2: a13_build2423 (09-2017)
 • X3: b03_build2337 (10-7012)
 • GT1: FW 4.05.06 & Web 2.3 (08-2017)
 • GT2: FW 4.07.06 & Web 2.2 (08-2017)
 • GT4: FW 1.05.14 & Web 2.7 (08-2017)
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8205

Module: Algemeen

 • Bugfix: Medewerkerscherm: Verkeerd datum formaat.
 • Bugfix: Het audit trail rapport werd niet geprint bij het gebruik van bepaalde filters.

Module: Tijd

 • TTS: Verzoektype voor de beschikbaarheid van een medewerker toegevoegd.
 • Bugfix: Als de verwerking gepauseerd werd en handmatig toch eenmaal getriggerd werd, konden boekingen verdwijnen.
 • Verzoeken die al zijn goedgekeurd kunnen niet nogmaald goedgekeurd worden.

Module: Bezoekersregistratie

 • Id kolom toegevoegd aan de status panelen.
 • Tussenvoegsel toegevoegd aan diverse panelen.
 • Badgenummer toegevoegd aan diverse panelen.
 • Kolom voor volledig naam toegevoegd.
 • Het zoekvenster voor de gastheer/-vrouw is nu gesorteerd op volledig naam. Ook zijn de initialen nu goed opgenomen.
 • Lege regels worden nu uit de lijst gefilterd.
 • De badge kolom toont nu de correct breedte.
 • De kolom selector is nu gesorteerd op kolom naam.
 • Bij het zoekvenster is de volgorde van de kolommen veranderd en kan nu worden gebladerd door de pagina’s.
 • De visitorconsole heeft meer vertaalbare onderdelen.
 • Standaard worden alle levels/locatie geselecteerd.
 • Het selecteren van gastheer/-vrouw en vorige bezoekers is veranderd.
 • Bugfix: Tussenvoegsel was niet goed opgeslagen.
 • Bugfix: Bezoekers verwijderen.

Module: DCM (communicatie)

 • De communicatie voor de SuperTrax/SuperGlass terminals is geoptimaliseerd voor een gehoste omgeving.
 • Het logbestand bevat nu specifieker onderdelen m.b.t. de SuperTrax/SuperGlass terminals.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8132

Module: Algemeen

 • Toegevoegd: Inactiviteit parameter.
 • De Default.aspx refresh pagina is gezet op “”. Het resultaat is dat bij inactiviteit de gebruiker terugkeert naar het inlogscherm.

Module: Tijd

 • TTS: Visuele verbeteringen.
 • TTS: Headers laten kortere teksten zien om het overzicht te verbeteren.
 • TTS: Meerder ploegen toegevoegd.
 • TTS: Menu’s toegevoegd om ploegen, e.d. te kopieren.
 • TTS Toegevoegd: 15 extra taken.
 • TTS Toegevoegd: Groep/Week budgetten.
 • TTS Toegevoegd: Afwezigheid filter.
 • TTS Toegevoegd: Knop om filter toolbars te verbergen.
 • Bij het verwijderen van templates, cycli en groupen wordt nu gecheckt of ze in gebruik zijn. In dat geval zal het deleten worden geweigerd.
 • De manager van de medewerkergroepen kan nu worden verwijderd.
 • Bugfix: kalender kopieren.
 • Werkregel details: In het tab voor de werkorderregistratie staat de default instelling op “volg T&A”. Hierdoor was het niet mogelijk om een werkregel op te slaan zonder T&A details.
 • De view die de data filtert voor de “update dagelijkse bestanden” is veranderd. Dit resulteert in snellere verwerking.
 • Bugfix: Het verzoek voor een ploegwissel is nu correct verborgen.
 • Bugfix: Het veld dat de verwerkingsstatus weergeeft, toggelde niet meer bij het verwerken.

Module: Aanwezigheidregistratie

 • Toegevoegd: Parameter om de mailbox in of uit te schakelen. In het zoekvenster zal de mailbox dan neit meer “per ongelukt” aan te klikken zijn.
 • Toegevoegd: Parameter om te regelen wat er te zien is als een medewerker wordt aangeklikt in het scherm:
 • Standaard actie: Persoonlijke details.
 • Alleen status verandering.
 • Niet

Module: Bezoekersregistratie

 • Het opzoekveld voor een gastheer is niet meer gebonden aan de locatie.
 • Toegevoegd: Dubbel klikken in het zoekscherm voor een gastheer.
 • Toegevoegd: Correcte tab-index voor de velden in het wijzignigsscherm voor een bezoeker.
 • Bugfix: Vertalingen in de vistitorconsole
 • Bufix: Zoeken op naam van de entiteit bij het selecteren van een bekende bezoeker.
 • BugFix: Toegansregel einddatum.
 • BugFix: Bezoekers staan weer in de entiteitenlijst.
 • BugFix: Visitor console: telefoonnummer 1 wordt nu correct opgeslagen.
 • BugFix: ID nummer wordt nu correct opgeslagen. Let er wel op dat het nummer per bezoek is.
 • De grootte van het grid voor de toegangsregel is vergroot.
 • Als een bezoeker van status veranderd worden nu alle grids ververst.
 • Velden voornaam, initialen en achternaam zijn verwijderd uit het bezoek tab. Deze waren overbodig, omdat deze ook al in het algemene tab staan.
 • Persoonlijk tab is uitgeschakeld.

Module: GTAS (data verwerking)

 • Bugfix: absence_code_missing problem in de browser
 • TTS: Ondersteuning toegevoegd voor Groep schema’s.
 • Bugfix: Optionele work days en dag normen i.c.m. cyclische ploegen werden niet goed berekend.

Module: Audit trail

 • Toegevoegd: Entiteitnamen en nummer kolommen.
 • Bij de salaris interface staat nu de naam i.p.v. het GUID.

Module: DCM (communication)

 • Bugfix: Het programmeren van een GT terminal vanuit de Eagle resulteerde in een error.
 • The DCMS blijft nu 14 dagen volledig functioneren als de connectie met de dongel wegvalt.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7963

Module: Algemeen

 • Nieuwe velden toegevoegd aan de Excel export.
 • Entiteittype: info dienstverband staat nu standaard aan als de time licentie actief is.
 • Bij het verwijderen van de entiteit wacht het systeem nu op het volledig uitvoeren van de actie. Voorheen ging het grid verversen na de timeout. Een medewerker met veel transactiedata werd dan niet verwijderd omdat het simpelweg langer duurde dan de timeout.
 • In de audit trail worden nu meer teksten getoond in plaats van nummers.
 • Datarechten zijn nu verder doorgevoerd in de rapporten. Blijft een rapport leeg, dan moeten er enkele aanpassingen plaatsvinden in de rechten.
 • Het ID nummer van de virtual clock is nu opgenomen in de web.config en niet meer hardcoded in de webpagina.
 • Bugfix: Diverse rapporten waren niet uit te draaien.
 • Bugfix: AM/PM formaat werd niet goed weergegeven in de browser.
 • Bugfix: Sorteercodes konden niet gebruikt worden bij de export & Excel export.
 • Bugfix: Voorwaardes/filters bij de export.
 • Bugfix: Salaris export hoeft niet meer een default bestandsnaam te hebben.
 • Bugfix: Handmatig mutaties op de afwezigheidsbalans wordt nu meteen uitgevoerd i.p.v. aan het einde van de periode.

Module: Time

 • Daily rapporten volgen nu datarechten.
 • De snelheid van de periodecalculatie is verbeterd.
 • Checkbox toegevoegd om de gehele periode goed te keuren. Als deze checkbox veranderd wordt de periode automatisch opnieuw berekend.
 • Optie toegevoegd aan de browser om de geselecteerde periode opnieuw te laten berekenen. Voorheen kon dit alleen via de button “periodecalculatie”.
 • Kleurenschema’s zijn nu vertaalbaar.
 • Kleurenschema’s zijn opgenomen in het rechtenprofiel.
 • Diverse timetable scheduling V2 bugfixes.
 • Datarechten worden nu toegepast op de TTS schedules.
 • Bij de afwezigheidsverzoeken zijn de notities nu beschikbaar zolang het verzoek op pending staat. De leidinggevende kan deze altijd wijzigen.
 • Bugfix: Betaalzones met overuren: leidinggevend i.c.m. een normale overurenregeling werden dubbel doorgevoerd.
 • Bugfix: Een pauze die handmatig op betaald gezet werd werd niet meegenomen in de overuren.

Module: Job

 • Default job: combobox is veranderd, zodat medewerkers apart te selecteren zijn.
 • Een taak kan nu direct ingesteld worden als default job.

Module: Acces

 • *RFU: Het is nu mogelijk om meerdere accessrules te selecteren bij de medewerker. Let op: De functionaliteit op de achtergrond is nog niet geheel af, maar de schermen zijn wel beschikbaar.

Module: Interface definities

 • Koppelingen met Afas toegevoegd, zodat job onderdelen uitgelezen en teruggeschreven kunnen worden.
 • Koppelingen met Afas toegevoegd om medewerkers uit Eagle naar Afas te schrijven.
 • Bij het inlezen van afwezigheden uit Afas wordt nu standaard de ripple geactiveerd om de dagelijkse & periodedata door te rekenen.

Module: DCM (communicatie)

 • Bugfix: GT type terminal: Transacties konden verloren raken als er geboekt werd tijdens het verzenden van de transacties.
 • Let op: De firmware van de GT terminal moet worden geupdate! Als u niet zeker weet of dit nodig is in uw geval, neem even contact op met de supportafdeling.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7868

Module: Time

 • Onderdelen voor de nieuwe TTS onderdelen zijn toegevoegd.
 • Update entiteit: Enkele velden toegevoegd en verwijderd.
 • Afronding in zones, relatief aan het rooster toegevoegd. Dit werkt niet bij ploegen!
 • Standaardwaarde aangepast in het job tabblad van de werkregels.
 • Salaris export: Bugfix i.v.m. filenaam.
 • Browser layout: Diverse bugfixes.

Module: DCM (communicatie).

 • Ondersteuning voor de X3 terminals is toegevoegd.
 • De X1/X2 terminals krijgen nu van de hostingserver een bevestiging. Voorheen hoorde u één piepje, nu wordt dat een multitone geluid.
 • Ondersteuning voor de GT terminals is verbeterd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7600

Module: Time

 • Sortering aangepast voor bepaalde velden
 • Extra’s toegevoegd voor het verzoekenscherm.
 • Balansoffset toegevoegd
 • Entiteit counters toegevoegd
 • Audittrail uitgebreid en inzichtelijker gemaakt.
 • Salarisverwerking met offsetdagen toegevoegd
 • Periode gegevens kunnen verwijderd worden.
 • Diverse mobiele APP verbeteringen.
 • Afas error log toegevoegd.

Module: GTAS ( Data Processing).

 • Performance verbeterd
 • Balansberekening verbeterd.
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7288

Module: Time

 • Datarechten worden toegepast in rapporten
 • Extra’s toegevoegd voor het verzoekenscherm. Via parameters kan ingesteld worden wat getoond wordt en hoe de Balance getoond wordt.
 • Keuze in de Preselect voor Actieve / Inactieve medewerkers
 • Nieuwe browser mogelijk met entityview gecombineerd met daily
 • Optie toegevoegd om de berekeningen te stoppen in de browser.
 • Sortering aangepast in de salarisexport

Module: GTAS ( Data Processing).

 • Er wordt herberekend na het creëren van records.
 • Optie toegevoegd om automatisch transactie errors te verwijderen
The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7136
Module: Time
•Laatste dag van de week (instelbaar) kan andere eigenschappen krijgen in de browser.
•Default entiteit instellingen toegevoegd bij de Programma instellingen.
•Actieve / niet actieve medewerkers knop in selectiescherm browser.
•Meest gebruikte selecties op het eerste tabblad van het selectiescherm ondergebracht (browser / rapporten)
•Aanpassingen Layout rapporten
•Sorteeropties rapporten uitgebreid
•Afas interface
•ADP interface
•Single Sign on toegevoegd voor Cobra
•Verzoeken parameters toegevoegd

Module: Visitor
•Aanpassingen Console
•Survey toegevoegd

Module: GTAS ( Dataverwerking op de achtergrond).
•Kleine performance issues verbeterd