Helpdesk


(078) 652 07 40
helpdesk@gonen.nl

GONEN-SUPPORTknopDownload Gonen-Meeting

Onze helpdeskmedewerkers
staan dagelijks klaar om
onze klanten de juiste
ondersteuning te bieden.

Onderstaand treft u release notes voor onze softwareproducten.

Mocht u een release missen, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Belangrijk: Wanneer u geen onderhoudscontract heeft, kunt u geen gebruik maken van nieuwe releases. Het negeren van deze waarschuwing kan er voor zorgen dat uw software niet meer werkt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

 


The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8205
Module: Algemeen
 • Bugfix: Medewerkerscherm: Verkeerd datum formaat.
 • Bugfix: Het audit trail rapport werd niet geprint bij het gebruik van bepaalde filters.
Module: Tijd
 • TTS: Verzoektype voor de beschikbaarheid van een medewerker toegevoegd.
 • Bugfix: Als de verwerking gepauseerd werd en handmatig toch eenmaal getriggerd werd, konden boekingen verdwijnen.
 • Verzoeken die al zijn goedgekeurd kunnen niet nogmaald goedgekeurd worden.
Module: Bezoekersregistratie
 • Id kolom toegevoegd aan de status panelen.
 • Tussenvoegsel toegevoegd aan diverse panelen.
 • Badgenummer toegevoegd aan diverse panelen.
 • Kolom voor volledig naam toegevoegd.
 • Het zoekvenster voor de gastheer/-vrouw is nu gesorteerd op volledig naam. Ook zijn de initialen nu goed opgenomen.
 • Lege regels worden nu uit de lijst gefilterd.
 • De badge kolom toont nu de correct breedte.
 • De kolom selector is nu gesorteerd op kolom naam.
 • Bij het zoekvenster is de volgorde van de kolommen veranderd en kan nu worden gebladerd door de pagina's.
 • De visitorconsole heeft meer vertaalbare onderdelen.
 • Standaard worden alle levels/locatie geselecteerd.
 • Het selecteren van gastheer/-vrouw en vorige bezoekers is veranderd.
 • Bugfix: Tussenvoegsel was niet goed opgeslagen.
 • Bugfix: Bezoekers verwijderen.
Module: DCM (communicatie)
 • De communicatie voor de SuperTrax/SuperGlass terminals is geoptimaliseerd voor een gehoste omgeving.
 • Het logbestand bevat nu specifieker onderdelen m.b.t. de SuperTrax/SuperGlass terminals.

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 8132
Module: Algemeen
 • Toegevoegd: Inactiviteit parameter.
 • De Default.aspx refresh pagina is gezet op “”. Het resultaat is dat bij inactiviteit de gebruiker terugkeert naar het inlogscherm.
Module: Tijd
 • TTS: Visuele verbeteringen.
 • TTS: Headers laten kortere teksten zien om het overzicht te verbeteren.
 • TTS: Meerder ploegen toegevoegd.
 • TTS: Menu's toegevoegd om ploegen, e.d. te kopieren.
 • TTS Toegevoegd: 15 extra taken.
 • TTS Toegevoegd: Groep/Week budgetten.
 • TTS Toegevoegd: Afwezigheid filter.
 • TTS Toegevoegd: Knop om filter toolbars te verbergen.
 • Bij het verwijderen van templates, cycli en groupen wordt nu gecheckt of ze in gebruik zijn. In dat geval zal het deleten worden geweigerd.
 • De manager van de medewerkergroepen kan nu worden verwijderd.
 • Bugfix: kalender kopieren.
 • Werkregel details: In het tab voor de werkorderregistratie staat de default instelling op "volg T&A". Hierdoor was het niet mogelijk om een werkregel op te slaan zonder T&A details.
 • De view die de data filtert voor de "update dagelijkse bestanden" is veranderd. Dit resulteert in snellere verwerking.
 • Bugfix: Het verzoek voor een ploegwissel is nu correct verborgen.
 • Bugfix: Het veld dat de verwerkingsstatus weergeeft, toggelde niet meer bij het verwerken.
Module: Aanwezigheidregistratie
 • Toegevoegd: Parameter om de mailbox in of uit te schakelen. In het zoekvenster zal de mailbox dan neit meer "per ongelukt" aan te klikken zijn.
 • Toegevoegd: Parameter om te regelen wat er te zien is als een medewerker wordt aangeklikt in het scherm:
  • Standaard actie: Persoonlijke details.
  • Alleen status verandering.
  • Niet
Module: Bezoekersregistratie
 • Het opzoekveld voor een gastheer is niet meer gebonden aan de locatie.
 • Toegevoegd: Dubbel klikken in het zoekscherm voor een gastheer.
 • Toegevoegd: Correcte tab-index voor de velden in het wijzignigsscherm voor een bezoeker.
 • Bugfix: Vertalingen in de vistitorconsole
 • Bufix: Zoeken op naam van de entiteit bij het selecteren van een bekende bezoeker.
 • BugFix: Toegansregel einddatum.
 • BugFix: Bezoekers staan weer in de entiteitenlijst.
 • BugFix: Visitor console: telefoonnummer 1 wordt nu correct opgeslagen.
 • BugFix: ID nummer wordt nu correct opgeslagen. Let er wel op dat het nummer per bezoek is.
 • De grootte van het grid voor de toegangsregel is vergroot.
 • Als een bezoeker van status veranderd worden nu alle grids ververst.
 • Velden voornaam, initialen en achternaam zijn verwijderd uit het bezoek tab. Deze waren overbodig, omdat deze ook al in het algemene tab staan.
 • Persoonlijk tab is uitgeschakeld.
Module: GTAS (data verwerking)
 • Bugfix: absence_code_missing problem in de browser
 • TTS: Ondersteuning toegevoegd voor Groep schema's.
 • Bugfix: Optionele work days en dag normen i.c.m. cyclische ploegen werden niet goed berekend.
Module: Audit trail
 • Toegevoegd: Entiteitnamen en nummer kolommen.
 • Bij de salaris interface staat nu de naam i.p.v. het GUID.
Module: DCM (communication)
 • Bugfix: Het programmeren van een GT terminal vanuit de Eagle resulteerde in een error.
 • The DCMS blijft nu 14 dagen volledig functioneren als de connectie met de dongel wegvalt.

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7963
Module: Algemeen
 • Nieuwe velden toegevoegd aan de Excel export.
 • Entiteittype: info dienstverband staat nu standaard aan als de time licentie actief is.
 • Bij het verwijderen van de entiteit wacht het systeem nu op het volledig uitvoeren van de actie. Voorheen ging het grid verversen na de timeout. Een medewerker met veel transactiedata werd dan niet verwijderd omdat het simpelweg langer duurde dan de timeout.
 • In de audit trail worden nu meer teksten getoond in plaats van nummers.
 • Datarechten zijn nu verder doorgevoerd in de rapporten. Blijft een rapport leeg, dan moeten er enkele aanpassingen plaatsvinden in de rechten.
 • Het ID nummer van de virtual clock is nu opgenomen in de web.config en niet meer hardcoded in de webpagina.
 • Bugfix: Diverse rapporten waren niet uit te draaien.
 • Bugfix: AM/PM formaat werd niet goed weergegeven in de browser.
 • Bugfix: Sorteercodes konden niet gebruikt worden bij de export & Excel export.
 • Bugfix: Voorwaardes/filters bij de export.
 • Bugfix: Salaris export hoeft niet meer een default bestandsnaam te hebben.
 • Bugfix: Handmatig mutaties op de afwezigheidsbalans wordt nu meteen uitgevoerd i.p.v. aan het einde van de periode.
Module: Time
 • Daily rapporten volgen nu datarechten.
 • De snelheid van de periodecalculatie is verbeterd.
 • Checkbox toegevoegd om de gehele periode goed te keuren. Als deze checkbox veranderd wordt de periode automatisch opnieuw berekend.
 • Optie toegevoegd aan de browser om de geselecteerde periode opnieuw te laten berekenen. Voorheen kon dit alleen via de button "periodecalculatie".
 • Kleurenschema's zijn nu vertaalbaar.
 • Kleurenschema's zijn opgenomen in het rechtenprofiel.
 • Diverse timetable scheduling V2 bugfixes.
 • Datarechten worden nu toegepast op de TTS schedules.
 • Bij de afwezigheidsverzoeken zijn de notities nu beschikbaar zolang het verzoek op pending staat. De leidinggevende kan deze altijd wijzigen.
 • Bugfix: Betaalzones met overuren: leidinggevend i.c.m. een normale overurenregeling werden dubbel doorgevoerd.
 • Bugfix: Een pauze die handmatig op betaald gezet werd werd niet meegenomen in de overuren.
Module: Job
 • Default job: combobox is veranderd, zodat medewerkers apart te selecteren zijn.
 • Een taak kan nu direct ingesteld worden als default job.
Module: Acces
 • *RFU: Het is nu mogelijk om meerdere accessrules te selecteren bij de medewerker. Let op: De functionaliteit op de achtergrond is nog niet geheel af, maar de schermen zijn wel beschikbaar.
Module: Interface definities
 • Koppelingen met Afas toegevoegd, zodat job onderdelen uitgelezen en teruggeschreven kunnen worden.
 • Koppelingen met Afas toegevoegd om medewerkers uit Eagle naar Afas te schrijven.
 • Bij het inlezen van afwezigheden uit Afas wordt nu standaard de ripple geactiveerd om de dagelijkse & periodedata door te rekenen.
Module: DCM (communicatie)
 • Bugfix: GT type terminal: Transacties konden verloren raken als er geboekt werd tijdens het verzenden van de transacties.
 • Let op: De firmware van de GT terminal moet worden geupdate! Als u niet zeker weet of dit nodig is in uw geval, neem even contact op met de supportafdeling.

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7868
Module: Time
 • Onderdelen voor de nieuwe TTS onderdelen zijn toegevoegd.
 • Update entiteit: Enkele velden toegevoegd en verwijderd.
 • Afronding in zones, relatief aan het rooster toegevoegd. Dit werkt niet bij ploegen!
 • Standaardwaarde aangepast in het job tabblad van de werkregels.
 • Salaris export: Bugfix i.v.m. filenaam.
 • Browser layout: Diverse bugfixes.
Module: DCM (communicatie).
 • Ondersteuning voor de X3 terminals is toegevoegd.
 • De X1/X2 terminals krijgen nu van de hostingserver een bevestiging. Voorheen hoorde u één piepje, nu wordt dat een multitone geluid.
 • Ondersteuning voor de GT terminals is verbeterd.

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7600
Module: Time
 • Sortering aangepast voor bepaalde velden
 • Extra's toegevoegd voor het verzoekenscherm.
 • Balansoffset toegevoegd
 • Entiteit counters toegevoegd
 • Audittrail uitgebreid en inzichtelijker gemaakt.
 • Salarisverwerking met offsetdagen toegevoegd
 • Periode gegevens kunnen verwijderd worden.
 • Diverse mobiele APP verbeteringen.
 • Afas error log toegevoegd.
Module: GTAS ( Data Processing).
 • Performance verbeterd
 • Balansberekening verbeterd.

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7288
Module: Time
 • Datarechten worden toegepast in rapporten
 • Extra's toegevoegd voor het verzoekenscherm. Via parameters kan ingesteld worden wat getoond wordt en hoe de Balance getoond wordt.
 • Keuze in de Preselect voor Actieve / Inactieve medewerkers
 • Nieuwe browser mogelijk met entityview gecombineerd met daily
 • Optie toegevoegd om de berekeningen te stoppen in de browser.
 • Sortering aangepast in de salarisexport
Module: GTAS ( Data Processing).
 • Er wordt herberekend na het creëren van records.
 • Optie toegevoegd om automatisch transactie errors te verwijderen

 

The Eagle Suite - V 2.3.0 build 7136
Module: Time
 • Laatste dag van de week (instelbaar) kan andere eigenschappen krijgen in de browser.
 • Default entiteit instellingen toegevoegd bij de Programma instellingen.
 • Actieve / niet actieve medewerkers knop in selectiescherm browser.
 • Meest gebruikte selecties op het eerste tabblad van het selectiescherm ondergebracht (browser / rapporten)
 • Aanpassingen Layout rapporten
 • Sorteeropties rapporten uitgebreid
 • Afas interface
 • ADP interface
 • Single Sign on toegevoegd voor Cobra
 • Verzoeken parameters toegevoegd
Module: Visitor
 • Aanpassingen Console
 • Survey toegevoegd
Module: GTAS ( Dataverwerking op de achtergrond).
 • Kleine performance issues verbeterd